stailker: (Default)
[personal profile] stailker
 
16 липня 2015 року Уряд Бразилії прийняв рішення щодо денонсації "Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара", в рамках якого здійснювались роботи у спільному українсько-бразильському проекті "Циклон-4". Рішення Уряду прийнято з метою збереження напрацювань, здобутих при розробленні ракети-носія та наземного комплексу "Циклон-4", а також створення сприятливих умов для розширення можливостей України на світовому ринку космічних послуг.
Текст документа:“Про затвердження плану заходів щодо розв'язання проблемних питань створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" ” № 653-р — редакція від  20.09.2017
Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 вересня 2017 р. № 653-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо розв’язання 
проблемних питань створення космічного 
ракетного комплексу “Циклон-4”

1. Затвердити план заходів щодо розв’язання проблемних питань створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, що додається.

2. Державному космічному агентству, Міністерству закордонних справ, Фонду державного майна, Міністерству юстиції, Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державній фіскальній службі забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

3. Державному космічному агентству подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про хід виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України                                                     В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 вересня 2017 р. № 653-р

ПЛАН
заходів щодо розв’язання проблемних питань 
створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”

1. Проаналізувати доцільність продовження дії Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про співробітництво у використанні космічного простору в мирних цілях від 18 листопада 1999 р., Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія щодо захисту технологій, пов’язаних з участю України в запусках з пускового центру Алкантара, від 16 січня 2002 р. та внести на розгляд Кабінету Міністрів України обґрунтовані пропозиції.

ДКА, Мінекономрозвитку, МЗС.

2017 рік.

2. Провести інвентаризацію об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема набутої в процесі діяльності під час виконання Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія “Циклон-4” на пусковому центрі Алкантара, підписаного 21 жовтня 2003 р. у м. Бразиліа і ратифікованого Законом України від 4 лютого 2004 р. № 1429-IV (далі — Договір), у тому числі в рамках спільної діяльності після утворення бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс”.

ДКА.

2017 рік.

3. Провести інвентаризацію виготовленої в рамках державних контрактів матеріальної частини ракети-носія, виготовленого в рамках провадження спільної діяльності технологічного обладнання наземного комплексу, конструкторсько-технологічної документації і забезпечити їх зберігання на підприємствах-виробниках* до вирішення питання щодо їх подальшого використання та фінансування відповідних видатків у межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

За результатами проведеної інвентаризації до початку процедури ліквідації бінаціональноїкомпанії “Алкантара Циклон Спейс” провести аналітичну роботу з визначення механізму взаєморозрахунків між підприємствами-виробниками* за активами і пасивами.

ДКА, Мінфін.

2017 рік.

4. Вжити заходів політичного характеру, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків для українсько-бразильських відносин, що виникли у зв’язку з денонсацією Договору.

МЗС, ДКА.

2017—2018 роки.

5. Надати МЗС і Мін’юсту матеріали, що документально підтверджують втрати України у зв’язку з припиненням Федеративною Республікою Бразилія дії Договору.

ДКА, Мінфін, Фонд державного майна.

30 жовтня 2017 року.

6. Визначити підстави та механізми відшкодування збитків, завданих Україні внаслідок припинення та в період дії Договору, залучення міжнародної правової допомоги для захисту інтересів України, підготувати та в установленому порядку внести Кабінетові Міністрів України відповідний проект акта Кабінету Міністрів України.

ДКА, МЗС, Мін’юст.

30 листопада 2017 року.

7. Затвердити за участю бразильських представників бінаціональної компанії “АлкантараЦиклон Спейс” порядок ліквідації зазначеної компанії.

ДКА, Фонд державного майна.

30 жовтня 2017 року.

8. Сприяти прийняттю на загальних зборах бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс” рішення про ліквідацію компанії та призначити ліквідатора зазначеної компанії від України.

ДКА, Фонд державного майна.

30 жовтня 2017 року.

9. Взяти участь у ліквідації бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс” та здійсненні розподілу її активів з урахуванням Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія щодо захисту технологій, пов’язаних з участю України в запусках з пускового центру Алкантара, від 16 січня 2002 року. Фінансування відповідних видатків здійснювати в межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

ДКА, Фонд державного майна.

2017—2018 роки.

10. Забезпечити повернення в Україну згідно із статтями 6 і 12 Договору коштів та майна, належного Україні в результаті ліквідації бінаціональної компанії “Алкантара Циклон Спейс”, транспортування та подальше зберігання переданого Україні майна та коштів. Фінансування відповідних видатків здійснювати в межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

ДКА, Мінфін, Фонд державного майна.

20172018 роки.

11. Розробити директиви на переговори щодо пошуку потенційних партнерів та інвесторів для забезпечення здійснення пусків ракети-носія “Циклон-4” з території інших держав.

ДКА, МЗС.

2017 рік.

12. Провести засідання міжурядових комісій з питань співробітництва з іншими державами щодо пошуку потенційних партнерів для забезпечення здійснення пусків ракети-носія “Циклон-4” з території інших держав.

Мінекономрозвитку.

2017—2018 роки.

13. Підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта Кабінету Міністрів України щодо підтримки проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4” на території іншої держави із залученням іноземних інвесторів, визначення необхідних обсягів та джерел фінансування.

ДКА, МЗС, Мінфін, Мінекономрозвитку.

2017—2018 роки.

14. Підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів щодо внесення змін до Податкового та Митного кодексів України в частині норм щодо обмеження строку дії заходів з підтримки суб’єктів космічної діяльності строком дії пункту 4 статті 17 Договору, але не пізніше 1 січня 2023 р., та поширення дії цих норм (у частині виконання робіт у рамках створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”) на тих суб’єктів космічної діяльності — резидентів України, що користувалися цими нормами станом на 16 липня 2016 року.

ДКА, Мінфін, Мінекономрозвитку, ДФС.

2017—2018 роки.

15. Вжити заходів до наземного експериментального відпрацювання ракети-носія “Циклон-4” в повному обсязі та виготовлення дослідного зразка ракети-носія для льотних випробувань. Фінансування відповідних видатків здійснювати в межах наявного залишку кредитних ресурсів, залучених під державні гарантії для реалізації проекту створення космічного ракетного комплексу “Циклон-4”, включаючи повернені страхові платежі.

ДКА, Мінфін.

2017—2018 роки.

__________

* Державні підприємства “Конструкторське бюро “Південне” імені М. К. Янгеля” (м. Дніпро), “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова” (м. Дніпро), “Харківський завод транспортного устаткування”, “Стивідорна компанія “Ольвія” (м. Миколаїв), казенне підприємство спеціального приладобудування “Арсенал” (м. Київ), публічні акціонерні товариства “Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-АРКОС” (м. Харків), “АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань” (м. Харків), “Дніпроважмаш” (м. Дніпро), “Азовзагальмаш” (м. Маріуполь Донецької області), “Науково-виробниче підприємство “АНТЕКС-Автоматика” (м. Сєвєродонецьк Луганської області), ТОВ “Продмаш” (м. Мелітополь Запорізької області), об’єднання підприємств “Електротехнічна корпорація “ЕлКор” (м. Харків).

ordinary_joe: (Default)
[personal profile] ordinary_joe

Это блеать пиздец геморрой, но вёрджин медиа предложила мне пиздатый дил: энторнет 200вниз /20вверх и цифровое тв с 300+ каналов за полтос в месяц, симкарту для меня безлимит + 20гб 4г траффика за 18 фунтов и безлимитные симки с 4 гб траффика по восемь фунтов на всех остальных членов семьи.


Всего получится 50 + 18 + 4*8 = соточка в месяц. а было типа 170, и у младшего вообще трубы не было.


Но ссука всеравно дорого што пиздец!


 

Four-bit whores

Sep. 22nd, 2017 06:35 am
genejockey: (Default)
[personal profile] genejockey
Из Википедии:

"Умаодан (кит. упр. 五毛党, пиньинь: wǔmáodǎng, также 50-центовая партия, англ. 50 Cent Party; или 50-центовая армия, англ. 50 Cent Army) — неофициальное название китайских проправительственных блогеров и участников интернет-форумов, высказывающих положительное мнение о правительстве КНР, Коммунистической партии Китая и проводимой государственной политике. Название происходит от кит. «у мао», то есть 5 цзяо (0,5 юаня, или примерно 5,7 российских рублей). Именно столько они предположительно получают за один пост или комментарий, размещённый в интернете; при этом существует немало добровольцев, выполняющих те же действия бесплатно."

И здесь ничего нового. Впрочем, замечу, что кетайские одиннадцатирублевые в два раза дешевле роисських.

ordinary_joe: (Default)
[personal profile] ordinary_joe

был у меня клиент, с которым я давно хотел расстаться. в пятницу должен был быть у меня последний день там. Но сегодня прилетел из омерики вицепрезидент по ИТ компании, которая купила моего клиента, а это на минуточку лавка из fortune 1000, 5bn выручки в прошлом году, капитализацию не гуглил еще. В общем этот янки сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. Пока не хочу палить, но это пиздец серьезное изменение в карьере. И да, я остаюсь контрактором, свободой не торгую, бгг 😉 Так что я отбыл домой, и янки тож домой, и все весьма довольны.

happy_li: (Default)
[personal profile] happy_li
Venant de l'école (sorry!) :

- quelles sont tes matières préférées à l'école?
- c'est maths et dessins
(se prononce comme "matez des seins")

Le chat a mal à la gorge. Il se rend à une pharmacie et demande :
- Auriez-vous un sirop pour ma toux?
(se prononce "matou", c'est à dire, le gros chat)

Une autre, un peu/beaucoup raciste, mais qui fait quand même rire :
- Qu'est-ce qui est long et dure chez un noir?
- Ce sont ses etudes...

Et, bien entendu, "quel est le comble de...?"
- Quel est le comble pour un électricien?
- C'est d'avoir des ampoules aux pieds

- Quel est le comble pour une sèche?
- C'est de se faire un sang d'encre
stailker: (Default)
[personal profile] stailkerЛьготы на ввоз в РФ среднемагистральных самолетов продлены до 2020 года


INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции на заседании в среду решила продлить льготные условия ввоза в РФ среднемагистральных самолетов иностранного производства.

Read more... )

(no subject)

Sep. 19th, 2017 08:41 pm
ploughlike_elk: (Default)
[personal profile] ploughlike_elk
Подобрал, наконец, замену своей жене. Фотка под катом, если кому интересно.Read more... )

Travel plans, TLV

Sep. 19th, 2017 11:10 am
izard: (Default)
[personal profile] izard
I have a very good problem to have. It is very likely that I'll have to fly to Tel Aviv next week to troubleshoot a software performance issue. My problem is whether I can take couple of days off after that and stay for a short vacation, and bring Julia and Jacob over. It is a great time to be in Israel, but it is also likely that I'll need to follow up on the customer issue quickly e.g. develop/run reproducibles in my lab in Germany.
stailker: (Default)
[personal profile] stailker
 Хотел написать разбор про телефонный тероризм на рф, но очень устал. Вместо длинного - коротко.


На рф это все сводится в интересах фсб + лугандон перед генасамблеей со взрывом памятников. Они такое делали уже несколько лет назад тоже. Явный кризис жанра сценария.
 
Главный вывод:

- Весь псевдотерор "от украинцев", что более значимо - они повернут "в священнцю борьбу против украинской угрозы тероризма в рф", как "законное право - ликвидировать угрозу гражданам рф" Некое повторение накрутки - Второй Чеченской войны.
Еще короче - началась накрутка россиян на войну с Украиной.

***

Второй прогноз бонусный. Периоды пришествий путина:

1й срок путина - РФ встала с колен ценами на нефть, и "мочить в сортире". Разными причинами и следствиями - успешно.
2й период "инновационого рывка" и "купим Украину" - рывок провален, покупка по факту сегодня - провалена тоже.
3. ТС и Евразес, "неосовок-2" - новейшая история, провален. Война.

Собтвенно главное:

4. Четвертый срок будет - "священная война за Русь", "реновация" на горбах украинцев - неогулаг-2, и война за "величае в Мире", стратегическое контрнаступление на Запад.
Пик 4-й Мировой, короче. Которая уже в горячей стадии идет 4 года. А начало в холодной - 4,5 года с речи коллегии ФСБ по итогам 2012 года о "мягкой силе" (когда на следующее утро прилетел челябинский метеорит-ракета). А озвучена она - на годовщине Крещения Руси в Киеве, что есть начало войны с Украиной летом 2013 года.
Глобальная война рф началась 2 года назад в Сирии, примерно в это время, с фразы Лаврова - "окончено доминирования США в Мире".


ПС


Сегодня путину на учениях показывали как раз - уничтожение терористов и дрг. Понятно? 

Не забываем, что по риторике 18 марта 2014 года - "остатки терристических  войск Украины". Идет телефонній псевдотероризм, дальше ждем теракты на РФ, и начало большой войны.
macroevolution: (Default)
[personal profile] macroevolution
«Альтернативная история» белков проливает свет на роль случайности в эволюции

Американские биологи изучили альтернативные пути, которыми могла пойти эволюция стероидных рецепторов позвоночных — семейства белков с хорошо известной эволюционной историей. Ее ключевым событием была дупликация исходного белка, распознающего нуклеотидную последовательность AGGTCA, после чего одна копия сохранила прежнюю функцию, а другая, приобретя 14 мутаций (11 «разрешающих» и три ключевые мутации в ДНК-связывающем участке), стала связываться с последовательностью AGAACA. Синтезировав сотни тысяч альтернативных белков и экспериментально проверив их функциональность, исследователи показали, что эволюция могла прийти к тому же результату сотнями разных путей, многие из которых были ничем не хуже реализованного. По-видимому, выбранный эволюцией путь определялся в основном случайностью. Результаты подобных случайностей могут быть «заморожены» позднейшими мутациями, которые делают недосягаемыми доступные ранее эволюционные маршруты.

Расхожая мудрость гласит, что история не знает слова «если», и если это так, то мне жаль историю как науку.... ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ


stailker: (Default)
[personal profile] stailker
 Президент Польши за создание Украино-Польского союза. По словам источника в дипломатических кругах Польши новый проект, к которому благосклонно относится и Британия получил название “Междуморье“. Проект подразумевает ключевую роль в новом восточном блоке Польши и Украины.

Нужно создать союз государств от Балтийского до Черного моря в Восточной Европе, заявил президент Польши Анджей Дуда  в интервью “Польскому агентству печати”. В том числе он отметил важность союза между Украиной и Польшей.

“Я обдумываю идею создания партнерского блока государств от Балтийского до Черного и Адриатического морей”, – сообщил он.

Говоря о взаимоотношениях со странами Центрально-Восточной Европы, политик подчеркнул, что польская власть должна “заботиться о том, чтобы они восстанавливались и становились лучше там, где ныне они сложные”.

stailker: (Default)
[personal profile] stailker
Эффективнее ГЛОНАСС и GPS: в России создали незаглушаемую систему навигации.Корпорация Ростех создала новую систему навигация, которая должна стать эффективнее, чем ГЛОНАСС. Причем проект даже не использует в работе спутники, сообщает пресс-служба компании.

По словам представителей госкорпорации, новая локальная система в несколько раз быстрее и точнее может передавать данные о местоположении цели, а также использовать средства защиты, чтобы сигнал не был перехвачен. Для этого используется целый комплекс, который создает радиоэлектронные помехи. Разработка найдет применение не только в военной, но и в гражданской сфере. Компанией-разработчиком выступает Росэлектроника.

В последнее время многие военные эксперты усомнились в эффективности системы GPS, которую удалось взломать российским кораблям с РЭБ в Черном море. Это говорит о ненадежности передаваемых данных, которые можно подменить. Специалисты Росэлектроники уверены, что новая российская система исключает любую возможность перехвата передаваемых данных. Ложные сведения в нее также не внедрить.

Особенностью системы является позиционирование с точностью до 10 см в трехмерном пространстве. Это абсолютно неповторимый результат для систем навигации и наведения. На данный момент наилучший показатель в спутниковом наведении находится в диапазоне от 1 до 2 метров.

В гражданских целях разработку можно использовать, к примеру, в противоугонных системах, отмечают специалисты. В компании заверили, что в дальнейшем удастся добиться большей мобильности нового проекта, чтобы использовать на малых летательных аппаратах для фиксации с поразительной точностью любых происшествий на территории страны.

Автор: Артём Колчин
stailker: (Default)
[personal profile] stailker
 

Как сообщают на китайских военных форумах совместное китайско-австрийское  предприятие CETC Wuhu Diamond Aircraft Manufacture Co., Ltdведет разработку учебно-тренировочного комплекса первоначальной летной подготовки летчиков  для ВВС НОАК.
Сообщается, что эта разработка станет прямым конкурентом китайского учебно-тренировочного самолета Hongdu L-7 (CJ-7), который разрабатывается по проекту ОАО "Яковлев" по контракту 2006 года.Read more... )

 

Смерть роскосмоса

Sep. 17th, 2017 07:18 pm
stailker: (Default)
[personal profile] stailker


 Грузовой корабль Dragon, принадлежащий компании SpaceX, после месяца, проведённого на Международной космической станции, успешно вернулся на Землю. Согласно информации, размещённой в твиттере SpaceX, от МКС корабль отстыковался в 11.47 по московскому времени и начал подготовку к снижению. В 17.20 по мск корабль вошёл в атмосферу, а затем совершил посадку. В SpaceX подтвердили, что двенадцатая миссия грузовика успешно завершилась.

Dragon — единственный корабль, способный доставлять грузы на МКС, а затем возвращаться с полезной нагрузкой обратно на Землю.

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
10 111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 08:30 pm
Powered by Dreamwidth Studios